Pos Driver Car Best lap Gap to 1st Valid Aids Laps Date
1. Leonardo Pagano FXX K 01:55.751 +00.000 yes
26 2021-07-27 23:13
2. pasta ☯ FXX K 01:56.255 +00.504 yes
8 2021-07-23 17:11
3. Thomas Tasca FXX K 01:56.424 +00.673 yes
17 2021-07-23 16:33
4. Mamba Forever 5150 FXX K 01:59.269 +03.518 yes
1 2021-07-23 17:23
5. Riccardo Lopes FXX K 02:00.373 +04.622 yes
6 2021-07-23 16:45
6. Roberto Zedda FXX K 02:03.250 +07.499 yes
1 2021-07-27 23:07
7. roropizza FXX K 02:04.670 +08.919 yes
1 2021-07-23 16:11